post@iversby.no  69 36 00 90  Brødr. Iversby AS, Vallehellene 13, 1664 Rolvsøy
Dokument

Personvernerklæring

Ved bruk av denne nettsiden og tilhørende tjenester godtar du vår personvernerklæring som er oppført i dokumentet på denne siden. Disse blir regelmessig oppdatert og det er ditt ansvar å holde deg selv oppdatert på endringer som kan forekomme.
stålbygg, tak, fasader og blikkenslagerarbeid
Juridisk dokument

Personvernerklæring

Personvernerklæring til Brødr. Iversby AS – Iversby.no («selskapet», «bedriften» «vi», «oss», eller «vår»).

1. Innledning

Vi er dedikerte til å beskytte ditt personvern og behandle dine personopplysninger med respekt og i henhold til loven. Denne erklæringen gir deg innsikt i hvordan vi samler inn, bruker, og beskytter dine personopplysninger, samt dine rettigheter knyttet til disse dataene. Vårt engasjement for personvern strekker seg over alle plattformer og tjenester vi tilbyr.

2. Definisjoner

– Personopplysninger: Informasjon som identifiserer deg som individ, enten direkte (som ditt navn) eller indirekte (som gjennom unike identifikatorer).
– Behandling: Enhver handling vi utfører på personopplysninger, fra innsamling til sletting.
– Behandlingsansvarlig: Vi bestemmer hvordan og hvorfor dine personopplysninger behandles.
– Databeskyttelsesansvarlig (DPO): En spesialist ansvarlig for å overvåke vår overholdelse av personvernlovgivningen.

3. Databeskyttelsesprinsipper

Vi forplikter oss til å behandle dine personopplysninger på en lovlig, rettferdig, og transparent måte, sikre nøyaktighet, begrense lagringstiden, og garantere sikkerheten til dine data.

4. Innsamling av personopplysninger

Vi samler inn personopplysninger på flere måter, blant annet:
– Direkte fra deg, som når du registrerer deg for en tjeneste.
– Automatisk gjennom vår bruk av cookies på våre nettsteder.
– Fra tredjeparter, som sosiale medieplattformer eller markedsføringspartnere.

Eksempler på innsamlede data inkluderer kontaktinformasjon, brukeradferdsdata og tekniske detaljer om dine enheter og tilkoblinger.

5. Bruk av personopplysninger

Dine personopplysninger brukes til å:
– Levere og forbedre våre tjenester til deg.
– Kommunisere viktig informasjon og markedsføringstilbud, med forbehold om ditt samtykke.
– Analysere og forstå hvordan våre tjenester brukes for kontinuerlig forbedring.

6. Deling og overføring av personopplysninger

Vi deler personopplysninger med tredjeparter kun når det er nødvendig for å levere våre tjenester, for juridiske formål, eller med ditt samtykke. Dette kan inkludere:
– Tjenesteleverandører som hjelper oss med drift (for eksempel hostingtjenester).
– Juridiske myndigheter når det kreves ved lov.

7. Internasjonale overføringer

Når vi overfører personopplysninger internasjonalt, sikrer vi at overføringen skjer i samsvar med lovkrav, og at dataene beskyttes tilsvarende nivået som tilbys i EØS, ved å bruke mekanismer som EU-standardkontraktsklausuler.

8. Dine rettigheter

Som bruker har du rett til å:
– Få tilgang til og kopier av dine personopplysninger.
– Be om retting av unøyaktige data.
– Be om sletting av dine personopplysninger under visse omstendigheter.
– Begrense eller motsette deg behandlingen av dine data.
– Motta dine data i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format (dataportabilitet).

For å utøve disse rettighetene, vennligst kontakt vår DPO eller kundeservice ved hjelp av kontaktinformasjonen oppgitt nederst.

9. Databeskyttelsesansvarlig (DPO)

Vår DPO overvåker etterlevelsen av personvernlovgivningen og er tilgjengelig for å svare på dine spørsmål eller bekymringer relatert til personvern. Kontaktdetaljer til DPO er oppført nederst i dette dokumentet.

10. Sikkerhetstiltak

For å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, endring, offentliggjøring eller ødeleggelse, har vi implementert strenge fysiske, tekniske og administrative sikkerhetstiltak. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, bruk av kryptering, brannmurer, sikkerhetsprotokoller og tilgangskontroller.

11. Lagring av personopplysninger

Vi lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for de formålene de ble samlet inn for, eller så lenge som loven krever. Etter dette vil dataene bli slettet eller anonymisert.

12. Cookies og sporingsteknologier

Vår bruk av cookies og andre sporingsteknologier bidrar til å forbedre brukeropplevelsen på våre nettsteder og til å samle inn data for analyse. Du kan kontrollere og begrense bruken av cookies gjennom nettleserinnstillingene dine. Det er inkludert en Cookieerklæring på nettsiden.

13. Endringer i personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen kan endres over tid for å reflektere endringer i våre praksiser eller som svar på endringer i lovgivningen. Vi vil informere deg om vesentlige endringer og oppdatere endringsloggen nederst i dokumentet.

14. Klageadgang

Hvis du har bekymringer eller klager angående vår behandling av dine personopplysninger, oppfordrer vi deg til å kontakte oss først. Du har også rett til å inngi en klage til en tilsynsmyndighet, som Datatilsynet.

15. Kontaktinformasjon

For spørsmål, kommentarer eller forespørsler knyttet til denne personvernerklæringen eller dine personopplysninger, vennligst kontakt oss ved hjelp av informasjonen oppgitt nederst.

16. Spesielle kategorier av personopplysninger

Vi behandler kun spesielle kategorier av personopplysninger (sensitiv informasjon) når det er strengt nødvendig, basert på ditt samtykke, eller som tillatt ved lov, og med de høyeste sikkerhetstiltakene.

17. Automatiserte beslutninger og profilering

Vi kan bruke automatiserte beslutningsprosesser, inkludert profilering, for å forbedre våre tjenester. Du har rett til å be om menneskelig inngripen, uttrykke ditt synspunkt, og utfordre beslutningen.

18. Sikkerhetsbrudd

Ved et sikkerhetsbrudd som medfører høy risiko for dine rettigheter og friheter, vil vi informere deg og de relevante tilsynsmyndighetene uten unødig forsinkelse, i samsvar med våre juridiske forpliktelser.

19. Tredjeparts lenker

Vår nettside kan inneholde lenker til eksterne nettsteder. Vi anbefaler at du leser personvernerklæringene på disse nettstedene da vi ikke er ansvarlige for deres innhold eller personvernpraksis.

20. Interaksjon med sosiale medier

Våre tjenester kan inkludere integrerte sosiale mediefunksjoner, som «Liker»-knapper. Disse funksjonene kan samle inn informasjon om din bruk av våre tjenester og sette cookies for å fungere korrekt.

21. Endringer i virksomhetens eierskap

Ved omstrukturering, fusjon eller salg av vår virksomhet, kan dine personopplysninger bli overført som en del av virksomhetens eiendeler. Du vil bli informert om eventuelle slike endringer.

22. Barns personvern

Våre tjenester er ikke rettet mot barn, og vi samler ikke bevisst inn personopplysninger fra barn. Hvis vi oppdager at vi har samlet inn slike data, vil vi umiddelbart treffe tiltak for å slette dem.

23. Ytterligere kontaktinformasjon

For ytterligere spørsmål om personvern, vennligst referer til kontaktdetaljene oppgitt nederst i dette dokumentet.

24. Behandling av betalingsinformasjon

Betalingstransaksjoner behandles gjennom eksterne betalingstjenesteleverandører. Vi lagrer ikke dine fullstendige kredittkortdetaljer og sikrer at våre betalingspartnere opprettholder høye sikkerhetsstandarder.

25. Tjenestespesifikke vilkår

Spesifikke vilkår og betingelser kan gjelde for enkelte tjenester. Disse vil bli gjort tilgjengelige for deg ved bruk av den aktuelle tjenesten og kan inneholde tilleggsinformasjon om hvordan dine personopplysninger behandles i forbindelse med tjenesten.

26. Kundesupport

For å tilby kundesupport kan vi samle inn og behandle ytterligere personopplysninger. All slik informasjon behandles i samsvar med denne personvernerklæringen.

27. Markedsføring og kommunikasjon

Med ditt samtykke kan vi sende deg markedsføringskommunikasjon. Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke til slik kommunikasjon når som helst.

28. Endringslogg

En endringslogg vil bli vedlikeholdt for å dokumentere vesentlige endringer i denne personvernerklæringen, inkludert datoer for slike endringer og en oversikt over hva som er endret.

29. Tilpasset innhold og annonsering

Vi kan bruke dine personopplysninger til å tilby tilpasset innhold og annonsering, basert på dine interesser og tidligere bruk av våre tjenester, med ditt samtykke eller basert på andre juridiske grunnlag.

30. Tredjeparts tjenesteleverandørers personvernpraksis

Vi deler personopplysninger med tredjeparter kun for de formål som er beskrevet i denne erklæringen, og vi krever at disse tredjepartene opprettholder konfidensialitet og sikkerhet for dataene.

31. Internasjonal dataoverføring

Detaljer om eventuelle internasjonale dataoverføringer, inkludert destinasjonsland og beskyttelsestiltak, vil bli spesifisert for å sikre at dine personopplysninger forblir beskyttet uavhengig av hvor de behandles.

32. Rettigheter under lokale lover

Mens vi primært er regulert av norsk personvernlovgivning og EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), anerkjenner vi at våre nettsider og tjenester kan bli brukt av individer fra ulike deler av verden. Derfor ønsker vi å uttrykke vår respekt for og intensjon om å ta hensyn til andre relevante personvernlover som kan være aktuelle for våre brukere basert på deres geografiske plassering.

Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til:
– California Consumer Privacy Act (CCPA) i USA
– Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) i Brasil
– Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA) i Canada
– Personal Data Protection Act (PDPA) i land som Singapore og Thailand
– Act on the Protection of Personal Information (APPI) i Japan
– Og andre nasjonale datavernlover som gjelder for brukere i deres respektive land.

Vår personvernerklæring er utformet for å oppfylle de strenge kravene i GDPR, som ofte overlapper med eller overgår kravene i andre personvernlover. Imidlertid, hvis det er aspekter av disse lovene som krever spesifikke tiltak utover det som er dekket av GDPR og norsk personvernlovgivning, er det vår intensjon å respektere disse kravene til det beste for vår evne.

Det er viktig for oss å understreke at mens vi søker å utvide vår respekt for og overholdelse av disse internasjonale personvernlovene, kan det hende at ikke alle spesifikke rettigheter eller forpliktelser under disse lovene direkte støttes eller gjøres gjeldende gjennom vår nåværende personvernerklæring og praksis. Vi oppfordrer brukere til å kontakte oss dersom de har spesifikke spørsmål eller bekymringer knyttet til deres personvernrettigheter i henhold til deres lokale lovgivning, slik at vi kan adressere disse på en passende måte.

For ytterligere informasjon eller forespørsler om hvordan vi behandler personopplysninger i samsvar med din lokale personvernlovgivning, vennligst ikke nøl med å kontakte vår personvernansvarlige (DPO) eller vårt kundeserviceteam gjennom kontaktdetaljene oppgitt i vår personvernerklæring.

33. Endringsprosedyrer

Prosedyrer for å gjøre endringer i denne personvernerklæringen, inkludert hvordan vi informerer om slike endringer, vil bli tydelig beskrevet for å sikre transparens og brukermedvirkning.

34. Hvordan kontakte tilsynsmyndigheter

Hvis du har spørsmål eller bekymringer vi ikke kan løse, har du rett til å kontakte tilsynsmyndigheter, som Datatilsynet i Norge, for ytterligere bistand.

35. Samtykkeprosedyrer

Vår praksis for å innhente, registrere og oppbevare ditt samtykke for behandling av personopplysninger, samt hvordan du kan trekke tilbake ditt samtykke, vil bli grundig forklart.

36. Dataoverføringer innenfor konsern

Retningslinjer og tiltak for å sikre sikkerheten til personopplysninger som overføres internt innenfor vårt konsern, vil bli beskrevet for å garantere beskyttelsen av dine data.

37. Risikovurdering og konsekvensanalyse for personvern (DPIA)

Vi forplikter oss til å utføre DPIAer for behandlingsaktiviteter som potensielt kan medføre høy risiko for dine personvernrettigheter, og vil beskrive hvordan disse vurderingene bidrar til å minimere risiko.

38. Opplæring og bevisstgjøring av ansatte

Våre ansatte mottar regelmessig opplæring i personvern og databeskyttelse for å sikre at de forstår viktigheten av å beskytte dine personopplysninger og kjenner til våre interne retningslinjer.

39. Tilsynsmyndighetenes rolle og myndighet

Vi erkjenner tilsynsmyndighetenes viktige rolle i å overvåke og håndheve personvernlovgivningen, og vi forplikter oss til å samarbeide fullt ut med disse myndighetene.

40. Prosedyrer for rettighetene til innsyn, retting, sletting og begrensning

Vi tilbyr klare og tilgjengelige prosedyrer for deg å utøve dine rettigheter til innsyn, retting, sletting («rett til å bli glemt») og begrensning av behandlingen av dine personopplysninger.

41. Bruk av automatiserte anbefalingssystemer

Når vi bruker automatiserte anbefalingssystemer, vil vi sikre transparens og rettferdighet, og gi deg muligheten til å be om menneskelig inngripen eller utfordre automatiserte beslutninger.

42. Retningslinjer for bruk av videoovervåkning og biometriske data

Hvis vi bruker videoovervåkning og biometriske data er det kun der det er nødvendig og lovlig, og vi forplikter oss til å følge strenge retningslinjer for å beskytte ditt personvern og sikkerheten til disse dataene.

43. Samarbeid med tilsynsmyndigheter og håndtering av forespørsler

Vi forplikter oss til å samarbeide åpent og ærlig med tilsynsmyndigheter og effektivt håndtere alle forespørsler eller undersøkelser fra disse myndighetene.

44. Prosesser for kontinuerlig overvåking og gjennomgang av personvernpraksiser

Vi gjennomfører regelmessige interne gjennomganger og overvåking av våre personvernpraksiser for å sikre kontinuerlig forbedring og overholdelse av personvernlovgivningen.

45. Engasjement med og beskyttelse av interessenters personopplysninger

Vi verdsetter våre interessenter og forplikter oss til å engasjere oss med dem på en åpen og transparent måte, samtidig som vi beskytter deres personopplysninger.

46. Retningslinjer for utvikling og testing av ny teknologi

Når vi utvikler og tester ny teknologi, integrerer vi personvern fra starten («privacy by design») og sikrer at personvernprinsipper er en grunnleggende del av utviklingsprosessen.

47. Dokumentasjon og bevisføring for overensstemmelse

Vi opprettholder detaljert dokumentasjon for å bevise vår overensstemmelse med personvernlovgivningen, inkludert behandlingsaktiviteter og samtykkeprotokoller.

48. Konsekvenser av brudd på personvernerklæringen

Ved brudd på denne personvernerklæringen vil vi ta ansvar og iverksette nødvendige tiltak for å rette opp situasjonen, samt rapportere bruddet til relevante myndigheter og berørte parter.

49. Firma- og kontaktinformasjon

Bedriftens Navn

Brødr. Iversby AS

Kontaktinformasjon for DPO

Navn: Martin Iversby
E-post: martin@iversby.no
Telefon: +47 92 43 10 19

Kontaktinformasjon

E-post: post@iversby.no
Telefon: +47 69 36 00 90 / +47 90 78 53 99
Postadresse: Vallehellene 13, 1664 Rolvsøy

50. Liste over tredjeparter

Denne omfattende listen representerer de nøye utvalgte tredjepartene og verktøyene som bidrar til funksjonaliteten, designet, og den generelle brukeropplevelsen vår nettside. Vi er forpliktet til å håndtere alle personopplysninger som innsamles eller deles med disse tredjepartene med største grad av forsiktighet og i samsvar med vår personvernerklæring og gjeldende personvernlovgivning. Ved å være transparent om bruken av disse tredjepartene, ønsker vi å bygge tillit og forsikre våre brukere om at deres personvern respekteres og beskyttes.

Listen over tredjeparter og bruksområder som er presentert her omfatter de viktigste tjenesteleverandørene og samarbeidspartnerne vi benytter for å forbedre og drive vår nettside og tjenester. Det er viktig å merke seg at denne listen representerer et bredt spekter av tjenester og løsninger som er sentrale for vår virksomhet, men den er ikke nødvendigvis begrenset til disse. Vi er kontinuerlig på utkikk etter innovative løsninger og teknologier for å forbedre vår tilbud og brukeropplevelse, og dette kan innebære samarbeid med nye tredjeparter i fremtiden.

Webutvikling, hosting, Innhold og IT-support
Preferium.no: Preferium.no er vår samarbeidspartner for utvikling av nettsiden, hosting, produksjon av innhold og IT-support. De tilbyr en rekke tjenester som spenner fra webdesign og -utvikling til skapelse av engasjerende innhold og teknisk støtte. Deres ekspertise sikrer at vår nettside ikke bare er visuelt tiltalende, men også funksjonell, brukervennlig og oppdatert med de siste trender og teknologier innen webutvikling.

Booking og Reservasjonsløsninger
Bookingtjeneste.no: Denne tjenesten tilbyr et omfattende bookingsystem som er integrert i vår nettside, og muliggjør enkel og effektiv håndtering av avtaler, reservasjoner og booking av våre tjenester online. Bookingtjeneste.no sitt system er designet for å gi brukerne våre en sømløs bookingopplevelse, samtidig som det gir oss detaljert oversikt og administrasjon av bookingene. Dette bidrar til å optimalisere vår tjenesteleveranse og forbedre kundeopplevelsen.

Søkemotoroptimalisering (SEO) og Webanalyse
– Rank Math: En avansert SEO-plugin for WordPress som hjelper med å forbedre søkemotorrangeringen ved å tilby detaljerte analyser og optimaliseringstips.
– Google Analytics og Google AdWords: Brukes for å analysere nettstedstrafikk og brukeratferd, samt for målrettet annonsering basert på brukerinteraksjoner.

Webutviklings- og Designverktøy
– WordPress: WordPress er verdens mest populære system for innholdsforvaltning (CMS) og utgjør grunnlaget for vår nettside. Denne plattformen tilbyr en robust og fleksibel løsning for å designe, utvikle og administrere digitale innhold. Ved å benytte WordPress, drar vi nytte av dets omfattende økosystem av temaer, plugins og verktøy, som muliggjør skreddersydd design, funksjonalitet og brukeropplevelse.
– Elementor: En visuell sidebygger for WordPress som muliggjør intuitivt design og redigering av nettsider uten behov for koding.
– Figma: Et samarbeidsbasert designverktøy som brukes for UX/UI-design, med realtidssamarbeid og prototyping.
– Adobe Creative Cloud: Inkluderer profesjonelle designverktøy som Photoshop og Illustrator, essensielle for grafisk design og bildebehandling.
– Canva: Et nettbasert designverktøy som tilbyr et bredt utvalg av maler og designelementer for å skape alt fra sosiale mediegrafikk til presentasjoner.
– Photopea: En nettbasert bilderedigerer som tilbyr avanserte redigeringsfunksjoner, kompatibel med flere filformater.
– Vectr.com: En gratis vektorgrafikkeditor for å lage vektorbasert grafisk innhold.
– OpenAI: OpenAI tilbyr banebrytende AI-teknologier for tekstbehandling, bildegenerering, og videoredigering, som hjelper oss med å skape engasjerende og høykvalitetsinnhold for vår nettside og markedsføringsmateriell. Ved å bruke AI-drevne verktøy som ChatGPT for tekstgenerering, DALL-E for bildegenerering, og deres nyeste innovasjoner for videoproduksjon, kan vi tilby unikt og tilpasset innhold som forbedrer brukeropplevelsen og engasjementet på vår plattform.

Ressurser for Innhold
– Bilde- og videonettsider (Pexels, Pixabay, Unsplash, Stocksnap): Tilbyr et stort bibliotek av høykvalitets, opphavsrettsfrie bilder og videoer for bruk på nettsider og i markedsføringsmateriell.
– Elements.envato.com, Codecanyon.net, Themeforest.net: Markedsplasser som tilbyr en rekke ressurser som temaer, plugins, grafiske elementer og mye mer for webutvikling og design.

Skytjenester og Hosting
– Kinsta.com: Tilbyr spesialisert WordPress-hosting med fokus på hastighet, sikkerhet og skalerbarhet.

Sikkerhet og Brukerautentisering
– Google reCAPTCHA: Beskytter nettsiden mot automatiserte angrep ved å verifisere at handlinger utføres av mennesker.

Optimalisering og Ytelse
– iloveimg.com, Tinypng: Verktøy for bildeoptimalisering som reduserer filstørrelsen uten å ofre kvalitet, forbedrer nettsidens lastetider.
– GTmetrix, SEMrush: Analyseverktøy som tilbyr innsikt i nettsidens ytelse og SEO, bidrar til optimalisering og forbedring.

Domeneregistrering og Webhosting
– Domeneshop.no/Domene.no: Tilbyr domeneregistrering og webhostingtjenester, sikrer en pålitelig og sikker plattform for din nettside.

51. Endringslogg

07.03.2024: Opprettet personvernerklæring.

Kontaktskjema

Kom i gang med ditt prosjekt

Uforpliktende samtale

Har du et spennende prosjekt i tankene? Fyll ut skjemaet for en uforpliktende samtale. Vårt team er her for å veilede deg fra idé til realisering. Vi ser frem til å høre fra deg!

Ønsker du kontakt med en spesifikk ansatt?

Kontaktskjema

Din visjon er viktig for oss. Ved å gi oss detaljer om prosjektet ditt, kan vi bedre forstå hvordan vi kan bistå deg på best mulig måte.

Ta kontakt for en samtale

Start ditt prosjekt med oss! Ta kontakt for en skreddersydd løsning.

Har du et prosjekt i tankene? Vi er klare til å hjelpe deg med å realisere det. Ta kontakt med oss for å diskutere dine ideer og finne den perfekte løsningen for ditt behov.
iversby stålbygg, fasader, tak og blikkenslager
Iversby.no er det offisielle nettstedet til Brødr. Iversby AS, din pålitelige partner for tak- og fasadeløsninger siden 1987. Basert på Østlandet, er vi dedikerte til å levere høykvalitets håndverk til både entreprenører og private utbyggere. Kontakt oss for å bringe ditt prosjekt til liv.
iversby.no sentralt godkjent
Iversby.no © 2024 – Driftes av Preferium.no